Wie zijn wij

Ontstaan van de verenging                                                                                                                                   

Vereniging Nederlandse Islamitische Multicultureel Centrum Masjid Al- Noor (VNICM), voorheen vereniging Kleurrijk Schiebroek en gezeteld in de wijk Rotterdam Schiebroek, is opgericht naar aanleiding van de behoefte van de inwoners van de wijk Schiebroek. Dit komt mede doordat er tijdens de Ramadan van 2012 een gebed ruimte voor de bewoners van Schiebroek beschikbaar is gesteld aan de Asserweg door de Vereniging Skibroek om tijdens de Ramadan het gezamenlijk gebed te verrichten. Door de grote animo van de bewoners van Schiebroek voor het gezamenlijk gebed en de enthousiasme betreffende educatieve, sociaal-culturele, sport en maatschappelijke activiteiten die werden aangedragen door de bewoners van Schiebroek. De vrijwillige organisatoren zagen dit als een initiatief om een vast ontmoetingsplek te realiseren om de jeugd en ouderen van de wijk bepaalde activiteiten aan te gaan bieden waar ze de vrije tijd kunnen besteden i.p.v. op straat rond te hangen. Een must van de organisatie is wel dat de activiteiten een maatschappelijk doel moeten dienen.  Vervolgens is het pand aan de Wilgenlei gekocht. Dit pand was ruimer van opzet en was hierdoor uitermate geschikt om de activiteiten aan te bieden. Na intrek in dit pand namen het aantal en ook de diversiteit van de leden toe.

Het doel van de vereniging is:

 • Het stimuleren van emancipatie, integratie, burgerschap en participatie van de bewoners binnen de Nederlandse samenleving.
 • Het behartigen van de belangen van bewoners, in het bijzonder van de Marokkaanse jongeren en ouderen, alsmede het stimuleren van zelfontplooiing teneinde de integratie in de maatschappij te bevorderen.
 • Het bevorderen van de betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs.
 • Het verbeteren en bevorderen van de contacten tussen Marokkaanse, Nederlanders en andere inwoners.
 • Het stimuleren en bevorderen van de emancipatie van de vrouwen en in het bijzonder van Marokkaanse afkomst.
 • Het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid van de doelgroepen die in de samenleving zijn.
 • Het vergroten van sociale binding tussen diverse doelgroepen in de multiculturele samenleving.
 • Het stimuleren van de doelgroepen om zich actiever in te zetten voor de samenleving en gebruik maken van hun eigen krachten t.b.v. hun welzijn.
 • Het organiseren, doen organiseren, mede – organiseren, coördineren en begeleiden van activiteiten.
 • Het geven van voorlichtingen en informatie.

 Een beknopte omschrijving van onze activiteiten

 • Het beschikbaar stellen van een gebedsruimte voor het dagelijks gebed.
 • Religieuze activiteiten voor manen en vrouwen.
 • Praatgroep voor jongeren en ouderen.
 • Ontspanningsmogelijkheden voor manen en vrouwen.
 • Huiswerk begeleiding voor jongeren.
 • Normen en waarden in de Nederlandse samenleven over brengen op de jeugd.
 • Taalles voor allochtonen mannen, vrouwen, kinderen.

De vereniging is dagelijks geopend.